odesa@odesa.cz Návštěvy:

Oděské zprávičky

« Smutná zpráva | Zpět | Databáze studentů »

SPOLEK VETERÁNŮ NÁMOŘNÍ PLAVBY


Dovolujeme si přeposlat „Vyjádření Odborového svazu námořníků”

Vážení přátelé, kolegové námořníci i pracovníci ČNP,

po dlouhém zvažování a vzhledem k tomu, že nás provozovatel lodi Cecílie tlačil
k vyjádření se, zda má rezervovat termín na naší akci „parník 2020“
(v případě zrušení zarezervované akce bychom pak platili storno poplatky),
jsme se rozhodli z bezpečnostních důvodů letos parník nepořádat.

Důvod je nasnadě. Bohužel pandemie covid-19 narušila chod nejen v naší republice,
ale i chod celého světa natolik, že nikdo nemůže s jistotou říci, jak bude vypadat situace
v době konání akce. Přes veškerá opatření a omezení ten vir tady je a bude,
a my bychom nechtěli, aby na akci došlo k nějaké nákaze covidem a všichni účastníci
by pak museli do karantény nebo na testy. Navíc většina z vás, kteří se setkání na parníku
pravidelně účastní, jste z tzv. rizikové kategorie, u kterých případný průběh choroby
by mohl způsobit velké zdravotní komplikace.
Mrzí nás to, ale nešlo to jinak. Věřím však, že všichni pandemii do příštího roku
přežijeme a že se na parníku v roce 2021 sejdeme.

Na některé již přihlášené účastníky nemáme kontakty, neboť se o akci „parník“ dozvěděli
od známých. Prosím sdělte jim tuto informaci o zrušení parníku.

Děkuji vám všem za pochopení a přeji hezký zbytek léta a hlavně hodně zdraví.

S pozdravem

Vladimír Lalák, tajemník

Pátek 07. srpna 2020 v 11:55 Kategorie: Námořníci

Zprávy, které chcete zveřejnit, posílejte na odesa@odesa.cz